Edit Personal Data | Roborock Sverige
Avmarkera “Roborock Produkt- och Tjänsteuppdateringar” under inställningar i appen för att sluta ta emot dessa uppdateringar.

Edit Personal Data

You can modify your personal data by filling out the following form.
Please write what you would like to change in the box below.